Zarządzanie poprzez zasady agile przynosi wiele korzyści firmom działającym w różnych sektorach, takich jak IT, HR, komunikacja, produkcja i wiele innych.

Korzyści te płyną zwykle z uwydatnionej elastyczności pracowników – a także przyjęciu, że komunikacja jest bardzo ważniejsza, niż narzędzia oraz metody przyjęte do realizacji projektu.

Zarządzanie poprzez zasady agile polega na wprowadzeniu elastyczności w działaniach pracowników. Mniejsza kontrola dotyczy działania poszczególnych pracowników, jednak bardziej kieruje się na terminowe wywiązywanie się ze swoich obowiązków.

O ile agile jest raczej filozofią postępowania w zarządzaniu projektami, o tyle jest wiele metod pozwalających na zrobicie tych założeń w drodze organizacji zespołu a także dopasowania odpowiednich do metody narzędzi.


Podobna tematyka: https://www.welearning.edu.pl/


Agile szkolenia jako metodę zarządzania zwinnego wymieniają dla przykładu scrum. Scrum pozwala na podział obowiązków projektowych między developerów, scrum mastera oraz product ownera.

Szkolenia scrum developer instruują developerów, jak w sposób świadomy wykonywać obowiązki przypisane do tej roli, jak raportować scrum masterowi o problemach, których developerzy sami w okresie nie są rozwiązać oraz jak łączyć się z product ownerem w sprawie najnowszych ustaleń z klientem.

Szkolenie scrum master pozwala zapoznać się z obowiązkami takimi jak rozwiązywanie problemów projektowych na wyższym szczeblu organizacyjnym, a także przeprowadzanie spotkań scrumowych. Szkolenia scrum product owner uczą asertywności, decyzyjności oraz technik komunikacyjnych, które pozwalają na uzyskanie konsensusu między klientem a resztą zespołu.

Nie wystarczy tylko znać się teoretycznie na zasadach agile. Właściwe wdrożenie zasad zwinnych może chwilę zająć. Warto jest zastanowić się nad zatrudnieniem odpowiedniego specjalisty od zespołów zwinnych, który pomoże dostrzec najczęściej popełniane błędy lub dopasuje metodę zwinną do projektu.

Znaczna skuteczność metodologii zwinnych przemawia za jej użyciem w różnego rodzaju projektach – dzięki odpowiednio dobranej metodzie można zagwarantować sobie sukces projektowy.